Zajęcia pozalekcyjne

W tym miejscu pojawi się harmonogram zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2016/2017