Szkolny zestaw podręczników

KLASY gimnazjum otrzymują bezpłatne podręczniki w miesiącu wrześniu za wyjątkiem religii (szczegółowe informację w pierwszym tygodniu września).

Szkolny zestaw podręczników do wglądu w sekretariacie szkolnym.