Spotkanie z rodzicami

 

zebranie


Terminy zebrań z rodzicami

24 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.  – informacja o przewidywanych ocenach
z przedmiotów i zachowania.

19 stycznia 2017 r.

2 marca 2017 r. – Dzień Otwarty.

6 kwietnia 2017 r.

18 maja 2017 r. –  informacja o przewidywanych ocenach
z przedmiotów i zachowania.